Üretim

AKSAN KOZMETİK’te ürünün iyi üretim uygulamalarına göre kontrollü şartlar altında gerçekleşmesi için
gerekli tüm süreçler ve yöntemler tanımlanmıştır. Ürünün planlı üretilmesi, kontrol edilmesi,
sapmaların kayıt altına alınması , kontrol sonucu tespit edilen limit dışı durumların değerlendirilmesi ,
ürünlerin sevk edilmesi ve uygun olmayan ürünün kontrol edilmesi ile ilgili tüm prosedürler oluşturulmuştur.
Ayrıca ürünlerin sürekli istenilen kalite özelliklerini sağlaması için üretim proses parametreleri,
yapılan kalite kontrol işlemleri ile geçerli kılınmıştır. Üretim sırasında hem ürün kalite kriterleri
hem de proses parametreleri kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır.