KALİTE

AKSAN KOZMETİK Üst yönetimi olarak;

    Müşteri ve tüketicilerin kişisel temizlik , hijyen ve bakım ihtiyaçlarındaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ürünlerimizi yasal mevzuat şartlarını yerine getirerek, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; ürün güvenliğini sağlayacak iyi üretim uygulamalarına uygun koşullarda üreteceğimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşulları ile tüm proseslerin ihtiyacı olan ,ekipman ,bina havalandırma ve teçhisat sistemleri ,sarf malzeme kaynaklarını sürekli iyileştireceğimizi,

    Müşteri odaklılık , ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması ,ürün güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynak ihtiyacını temin edeceğimizi,

    Ürün Güvenliği, Tehlike Analizi ve Risk yönetimi ile GMP , ISO 9001.2015 gerekliliklerinin bilincini eğitimlerle tüm çalışanlarımıza sağlayacağımızı,

    ISO 22716 GMP, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , BRC CP , IFS HPC Ulusal ve Uluslararası standartlarının mevzuat koşulları ve satış ağımızdaki ülkelerin yasal yükümlüklerini yerine getireceğimizi ,sürekli iyileştirme sağlayarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Doğal hayatın dengesini korumak için; Çevre Yönetim Sistemi standartlarının ilgili taraf şartlarını ,çevresel yasal mevzuat gereklilikler ve paydaşlarımızın ilgili iş ortaklığı kuralları çerçevesinde uygular, her türlü atık oluşumunu kaynağından en az düzeye indirgeyecek tedbirleri sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlarız.

    Çevrenin korunmasına ve çevre yönetimi sisteminin etkinliğine katkıda bulunmaları için çalışanlarımıza eğitimlerle bireysel sorumluluklarının farkındalığını sağlarız,

    Çevre risklerini öngörerek kaynak ihtiyacını teminini sağlar, optimum doğal kaynak kullanımı ile çevre boyutlarını minimize ederek, sürekli iyileştirmeler ile sektörde önde gelen çevreye saygı duyan bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

    Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımını en aza indirmeyi, çevre dostu geri dönüşümü olabilen ve geri dönüştürülmüş ambalajları kullanarak üretim yaparak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları yürütmeyi hedefler.

    Faaliyetlerimiz sırasında oluşan her türlü atıkların geri kazanımı lisanslı firmaların sözleşme şartları kapsamında 3.taraflara devredilmeden bertaraf edilerek sağlanır.

ISG POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Çalışanlarımızı etkileyecek çevresel etkiler ve çalışma ortamındaki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları temin edeceğimizi ve eğitimlerle tüm çalışanlarımıza bilincini sağlamaktayız.

    İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın ,paydaşlarımızın ve yüklenicilerimizin farkındalığını arttıracağımızı , faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldıracak koruycu tedbirleri alıp , oluşabilecek riskleri en az düzeye indirmeyi hedefleriz.

    Güvenli çalışma alanlarımızla, çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkilemeyecek sağlıklı koşulları oluşturmayı temel ilke edinerek ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği standartlarına, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş Mevzuat ve Yasaların İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlüklerine, müşterilerimizin konuyla ilgili iş ortaklığı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını , şirketimizin stratejik hedeflerine dahil ederek sürekli iyileştirmelerle İSG faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

HİJYEN POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Faaliyet gösterdiğimiz alanda müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan kişisel temizlik , hijyen ve bakım ürünlerimizin üretiminde; Kozmetik Ürünler ve Kişisel Ürün hijyen standartlarının şartlarını sağlayarak insan sağlığına uygun güvenilir ürün üretmeyi amaçlarız.

    Bu amaçla ürünlerimizin hazırlandığı üretim alanları , ekipmanlar , havalandırma sistemleri ve su sistemleri hijyen gerekliliklerine göre düzenlenmiş olup , kullanılan hammadde ve malzemeler temiz ve hijyenik alanlarda depolanır.

    Alan ve ekipman hijyeni , pest kontroller, personeller ile ilgili muayeneler profesyonel kurum ve kuruluşlarla düzenli periyotlarla yapılmakta , kontrolleri sağlanır.

SERT PLASTİK, AHŞAP VE CAM POLİTİKASI

Hammaddeden başlayarak ürünün müşteri veya son tüketiciye sunulmasına kadar olan tüm aşamalarında cam, ahşap ve sert plastik ambalaj malzemelerden oluşabilecek bulaşma riskini önlenmek şirketimizin genel politikasıdır.

    Üretim alanlarında fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek cam malzemeler kullanımdan kaldırılıp , tesis içinde mevcut olan cam ve kırılabilir sert plastikler koruma altına alınarak listelenmiştir, kontrolleri kayıtlarla raporlanmaktadır.

    İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap, cam ve sert plastik malzemelerin kırılması sonucu “Cam, Sert Plastik ve Kesici Alet Bulaşmalarının Önlenmesi Talimatı” kullanılarak güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.

    Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve günlük kontroller ile takip edilip kaydedilmektedir. Bakanlıktan yetki almış ISPM.15 standardına uyan tedarikçilerle çalışmaktayız.

    Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

YABANCI MADDE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK da üretimde ürüne düşebilecek veya karışabilecek tüm yabancı maddeler kontrol altında tutulacaktır. Bu politika kapsamında aşağıdaki kurallara uyulması sağlanır:

1. Saçların tam olarak bone ile kapatılması gerekir. Koldaki kılların ürünlere düşmesini engellemek için kolluk kullanılır.

2. Üretim/depo alanı içerisine üretim alanı dışından hiçbir yabancı madde getirilmeyecektir.

3. AKSAN KOZMETİK Personeli kıyafet politikasına uygun olarak giysi, bone, galoş, önlük, eldiven, ayakkabı giyecek ve kesinlikle yüzük, küpe, saat, bileklik vs. süs eşyası takılı olarak üretime giremez.

4. Personel üretim/depo alanı içerisinde tesis tarafından tedarik edilen ürünlerden zıt renkli, esnek, tek parça kalem kullanacaktır. Üretim/depo alanı içerisine cep telefonu, anahtar ve bozuk para getirilmeyecektir.

5. Çalışma esnasında sakız çiğnemek, bir şeyler yiyip içmek kesinlikle yasaktır.

6. Üretim/depo alanı içerisinde bakım aletleri bulundurulmayacak, kullanıldığı takdirde kontrolü sağlanacaktır.

7. Üretim alanlarında tahta ürünler kullanılmayacaktır. Sevkiyat alanında tahta palet kullanılması gerekli ise ürün ile teması bir tabaka veya kaplama ile ayrılacak, sağlamlık, temizlik kontrolü görsel olarak her gün yapılacaktır.

8. Üretim alanına getirilen malzemelerin dış ambalajları çıkartılır.

9. Ürüne karışabilecek diğer yabancı madde cam, kırılabilir malzeme ve metal malzemeler için politikalarına uyulacaktır.

10. Ürünlerde yabancı madde tespit edilmesi durumunda yabancı maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılır. Yabancı madde ile ilgili görüşler bir rapor halinde kayıt altına alınır.

11. Kusma veya kanama gibi vücut sıvısı bulaşmalarında etkilenen ürünler imha edilir. Etkilenen alanlar temizlik planına uygun olarak temizlenir. Temizliğin etkinliği Kalite Yöneticisi tarafından değerlendirilir ve tekrar üretime başlama kararı Kalite Yöneticisi tarafından verilir.
Kalite Politikamız
AKSAN KOZMETİK Üst yönetimi olarak;

Müşteri ve tüketicilerin kişisel temizlik , hijyen ve bakım ihtiyaçlarındaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ürünlerimizi yasal mevzuat şartlarını yerine getirerek, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; ürün güvenliğini sağlayacak iyi üretim uygulamalarına uygun koşullarda üreteceğimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşulları ile tüm proseslerin ihtiyacı olan, ekipman, bina havalandırma ve teçhisat sistemleri, sarf malzeme kaynaklarını sürekli iyileştireceğimizi,

Müşteri odaklılık, ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması, ürün güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynak ihtiyacını temin edeceğimizi,

Ürün Güvenliği, Tehlike Analizi ve Risk yönetimi ile GMP, ISO 9001.2015 gerekliliklerinin bilincini eğitimlerle tüm çalışanlarımıza sağlayacağımızı,

ISO 22716 GMP, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, BRC CP, IFS HPC Ulusal ve Uluslararası standartlarının mevzuat koşulları ve satış ağımızdaki ülkelerin yasal yükümlüklerini yerine getireceğimizi, sürekli iyileştirme sağlayarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Büyük bir endüstri yatırımı ile birlikte,
Yeni başarı hikayeleri yaratmak için üretim
kapasitemizi 2 kat arttırdık.

100 Bin Ton Sıvı Dolum Kapasitesi

220 Milyon Paket Islak Mendil

120 Milyon Adet PP Kapak

20 Milyon Kutu Kulak Çubuğu

50 Milyon Adet Pet Şişe